Aanvullende kostendekking


De vergoeding welke door de vereniging wordt gegeven dekt niet alle kosten voor een uitvaart. Deze kosten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen en daarom wil de vereniging u wijzen op de aanvullende kostendekking.

De uitvaartvereniging “Annen en Omstreken” heeft een samenwerking met Uitvaartverzekering “Twenthe”. Tegen een relatief lage premie kunt u het aanvullende deel van de uitvaartkosten hier onderbrengen.

Mocht u meerdere info willen met betrekking tot het lidmaatschap van de uitvaartvereniging en/of de aanvullende kostendekking, dan kunt u contact opnemen met Uitvaartverzekering “Twenthe”.

binnen