Belangrijke mededeling voor onze leden


Downloaden als .pdf

    Uitvaartvereniging Annen e.o. te Anloo

    Betreft: bel altijd eerst het telefoonnummer 0592 543082 bij overlijden

Beste heer/mevrouw,

U bent lid van onze uitvaartvereniging . Onze uitvaarten voeren wij uit in nauwe samenwerking met Uitvaartverzorging Westera te Vries.

Heeft u daarnaast een aanvullende verzekering bij Yarden – nu DELA – dan is deze brief van groot belang voor u. Leest u als dat het geval is deze brief goed en bewaar dit schrijven bij uw papieren omtrent uw overlijden.

Ontwikkeling:

In 2021 is Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door DELA Uitvaartverzorging en -verzekering. DELA is niet alleen verzekeraar, maar verzorgt net als Uitvaartvereniging Annen e.o. en Uitvaartverzorging Westera ook uitvaarten. Goed samenwerken met heldere afspraken is daarom belangrijk, vooral voor u als lid en verzekerde. Dit zoals vóór overname het geval was.

Ontstane situatie:

In de afgelopen periode is gebleken dat DELA niet bereid is de klantvriendelijke afspraken die we als uitvaartvereniging met Yarden hadden over te nemen.

Dit kan voor u onaangename gevolgen hebben. Wanneer u na een overlijden niet onze uitvaartvereniging maar DELA hierover informeert, neemt deze de verzorging van de uitvaart op zich. Daarvoor hanteert DELA als commercieel bedrijf fors hogere tarieven dan wij als uitvaartvereniging. Bovendien vervalt de ledenvergoeding als de uitvaart niet namens de uitvaartvereniging wordt verzorgd.

Dringend advies:

Om dit te voorkomen adviseren wij u dringend bij een overlijden allereerst te bellen met het telefoonnummer van Uitvaartverzorging Westera: tel.: 0592 543082.

Namens onze vereniging verzorgt Westera dan de uitvaart tegen vriendelijke verenigingstarieven én vanzelfsprekend met aftrek van uw ledenvergoeding. Zij nemen voor de uitkering van de aanvullende verzekering contact op met DELA en regelen verder de financiële afwikkeling van de uitvaart. Op deze manier ontzorgen wij u.

Te nemen acties:

Bent u als lid van onze uitvaartvereniging aanvullend verzekerd bij Yarden – nu DELA – dan verzoeken wij u als volgt te handelen bij overlijden:

  • U belt het gratis meldnummer van Uitvaartverzorging Westera.
  • Zij nemen voor u contact op met DELA, de verzekeraar van uw aanvullende verzekering en regelen met DELA de financiële afwikkeling van de uitvaart.

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op info@uitvaartverenigingannen.nl .

Met vriendelijke groet,

Bestuur van uitvaartvereniging Annen e.o.