Ledenbrief 2019


Downloaden als .pdf

Annen, mei 2019.

Aan onze leden.

Hierbij ontvangt u de contributienota voor het jaar 2019 met een ledenbrief. Leden die betalen per automatische incasso ontvangen uiteraard ook deze ledenbrief.

Voor degenen die automatisch betalen is de contributie een dezer dagen van uw rekening afgeschreven.

Wij hebben er voor gekozen om in plaats van acceptgirokaarten vanaf dit jaar nota’s te versturen. De contributienota kunt u met een bankoverschrijving voldoen.
Ook is het mogelijk om de vereniging te machtigen tot het automatisch afschrijven van de contributie. Op uw verzoek kunnen wij u een machtigingskaart toesturen.
Als u wilt overgaan op automatische afschrijving, dient u de contributie dit jaar nog te betalen met en bankoverschrijving. Automatische afschrijving gaat dan in per 2020.

Wijzigingen in het gezin (bij geboortes binnen 2 maanden) en adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven of per mail. Niet aangemelde kinderen vallen niet onder de dekking van de uitvaartvereniging.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 november. Indien er nog premienota’s open staan, dienen deze nog te worden voldaan.

Voor 2019 is de contributie, per lid van 18 jaar en ouder, vastgesteld op € 11,50. Dit geldt bij automatisch incasso.
Bij betaling per bankoverschrijving is de contributie € 14,00 per lid van 18 jaar en ouder. Voor een gezin bedraagt deze € 25,50.
Heeft men de leeftijd van 85 jaar bereikt, dan is men vrij van het betalen van contributie.

Over de ledenkorting:
De ledenkorting bedraagt € 650,00. Bij het overlijden van een lid wordt dit in mindering op de nota gebracht. Deze € 650,00 staat voor de diensten van de uitvaartverzorger. Men kan hierbij denken aan:

  • Het verzorgen van de uitvaart en het regelen van alle nodige formaliteiten.
  • Het kisten en het verzorgen van de overledene.
  • Het vervoer van het sterfhuis naar een aula.
  • Het vervoer van de aula naar crematorium of begraafplaats.
  • Dragers.
  • Klokluiden.

De hoogte van de contributie en ledenkorting worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

De vereniging heeft een overeenkomst met Uitvaartverzorging Westera te Vries, om de leden te vrijwaren voor te hoge kosten.
De uitvaart wordt door Uitvaartverzorging Westera met zorg uitgevoerd, maar de kosten zijn veel lager dan bij een uitvaartverzorger waar de vereniging geen overeenkomst mee heeft.
Leden die bij overlijden kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan die van de vereniging, kunnen bij overlijden hiervan melding doen of laten doen bij de vereniging.
Indien hierin wordt verzuimd, is de vereniging niet verplicht om de ledenkorting te vergoeden. De facturering bij overlijden geschiedt door de vereniging.
Aangezien alle kosten niet door de vereniging worden gedekt, heeft de vereniging een samenwerkingsverband met uitvaartverzekering Twenthe waar men zich kan bijverzekeren. .

Bij overlijden dient men contact op te nemen met uitvaartverzorging Westera, tel. 0592-543082. Dit geldt ook voor leden die een aanvullende verzekering hebben bij een andere maatschappij.