Ledenbrief 2020


Hebt u deze ledenbrief niet ontvangen?
Neem dan op met onze ledenadministratie, het is mogelijk dat uw adres niet goed is vermeld in onze administratie.

Downloaden als .pdf

Geacht lid,

In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om op korte termijn een jaarvergadering te houden. Eén van de punten die op de agenda zou staan is contributieverhoging.

De laatste jaren geven de banken bijna geen rente meer op spaartegoeden. Hierdoor groeit het vermogen van de vereniging niet.
Om aan onze verplichtingen jegens de leden te voldoen is het nodig om de contributie te verhogen naar € 14,00 per lid bij automatische incasso. Voor een gezin betekent dit € 25,50 bij automatische incasso. Voor leden die een nota ontvangen zijn de bedragen voor een lid € 16,50 en voor een gezin € 28,00.

Verder wijzen wij onze leden er nogmaals op, dat een overlijden gemeld wordt bij Westera Uitvaartverzorging tel. 0592 543082.

Wilt u ook automatisch gaan betalen? Dan kunt u een machtigingskaart aanvragen bij de ledenadministratie. Reageer dan voor 5 mei, we houden 1 incassoronde per jaar.

Het is mogelijk om deze ledenbrief en de contributienota in het vervolg per e-mail te ontvangen. Graag dan uw reactie naar:

info@uitvaartverenigingannen.nl o.v.v. naam en lidnummer.

Voor onze ledenadministratie is het belangrijk dat u bij uw betaling altijd uw lidnummer vermeld, anders kan er onduidelijkheid ontstaan wie er betaald voor welk lid.

Wat betreft de aula, wij volgen bij een opbaring of uitvaart de richtlijnen van het R.I.V.M.
Deze staan ook op onze website vermeld en kunt u hier vinden.

Het bestuur van Uitvaartvereniging “Annen e.o.”.