Ledenbrief 2023


Downloaden als .pdf

Hebt u deze ledenbrief niet ontvangen?
Neem dan op met onze ledenadministratie, het is mogelijk dat uw adres niet goed is vermeld in onze administratie.

Hierbij ontvangt u de ledenbrief 2023.

Voor leden die automatisch betalen, de contributie is een dezer dagen van uw rekening afgeschreven. Voor de leden die niet per automatisch incasso betalen, zit de contributienota bijgevoegd.

Op de laatst gehouden jaarvergadering van 20 april j.l. is er een contributieverhoging vastgesteld, de contributie voor 2023 bedraagt bij automatische incasso € 18,50 per persoon.

Wij willen deze ledenbrief en de contributienota in het vervolg zo veel mogelijk per e-mail te verzenden. Graag een mailtje met uw e-mailadres naar: info@uitvaartverenigingannen.nl o.v.v. naam, adres en lidnummer.

Voor onze ledenadministratie is het belangrijk dat u bij uw betaling altijd uw lidnummer vermeld, anders kan er onduidelijkheid ontstaan wie er betaald voor welk lid.

Wilt u ook automatisch gaan betalen? Dan kunt u een machtigingskaart aanvragen bij de ledenadministratie.

Verder wijzen wij onze leden er nogmaals op, dat een overlijden gemeld kan worden bij Westera Uitvaartverzorging tel. 0592 543082.

De uitvaartvereniging is een gezonde vereniging. Om dat zo te houden en de continuïteit te waarborgen zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dit houdt in dat het bestuur ongeveer 4x per jaar vergadert, en 1x per jaar een ledenvergadering belegt. Wilt u het eens proberen, neem dan contact op met de secretaris/penningmeester J. Hoving, 0598 468224 of info@uitvaartverenigingannen.nl .

Verder hebben we plannen om de aula uit te breiden.

Het bestuur van Uitvaartvereniging “Annen e.o.”.